خانه / دکوراسیون داخلی / معماری مدرن چیست؟

معماری مدرن چیست؟

سبک معماری مدرن

 

معماری مدرن/روژانا دیزاین

 

معماری مدرن یا نوگرا نام ایدئولوژی جدید در زمینه معماری است.

در معماری مدرن دیگر سبک و فرم های تاریخی از بین رفته و جای خود را به سبک های ترکیبی داده اند.

این سبک از معماری را سبک ارت دکو هم می نامند.

در سبک مدرن دیگر سبک های قدیمی جایی ندارند و سنت شکنی کرده و ایده نو ارائه می دهد.

در سبک مدرن فرم ها و رنگ ها بسیار تغییر کرده در کل؛ دنیای جدیدی را این سبک به ما هدیه می کند.

 

معماری مدرن/روژانا دیزاین

 

در کشور ایران هنوز سبک مدرن کاملا جا نیفتاده و مهندسین ایرانی کمتر از این سبک در دکوراسیون داخلی استفاده می کنند.

اما در کشور های اروپایی این سنت شکنی صورت گرفته و به صورت گسترده در معماری داخلی قرار گرفته است.

سبک مدرن یعنی سفر به ماه یعنی سفر بدون بازگشت به دنیای دیگر که از آن بازگشتی نیست.

معماری مدرن یعنی اروپای نوین بعد هیتلر و زندگی به سبک موجودات فضایی در زمین.

 

معماری مدرن/روژانا دیزاین

درباره ی vahid